Mang tính năng vuốt để truy cập ứng dụng lên điện thoại Sony

Tuy nhên, hầu hết các điện thoại Sony chưa được hỗ trợ. Vì thế mình sẽ hướng dẫn bạn mang lên các thiết bị của bạn.

Bước 1: Bạn tải gói file APK của Xperia Laucher.

Bước 2: Vào cài đặt > màn hình khóa và bảo mật.


(Chọn cài đặt)

(Chọn màn hình khóa và bảo mật)
Bước 3: Kích hoạt không nguồn gốc xác định.
Bước 4: Cài đặt file APK mới tải về.
Bước 5: Khi cài xong, bạn vui lòng khởi động lại máy để đảm bảo ứng dụng tương thích tốt nhất.
Bước 6: Nhấn và giữ tay vào màn hình chính.
Bước 7: Chọn cài đặt .
Bước 8: Chọn bật Hide apps icon (bật ẩn nút icon ứng dụng).
Trong khi thực hiện xong, bạn có thể vuốt mở danh sách ứng dụng nhanh chóng mà không cần nút ứng dụng như trước đây.
Và Xperia Laucher có tích hợp tính năng hiện ra lối tắt truy cập nhanh một số tính năng khi nhấn giữ một ứng dụng bất kỳ.